En økonom på Sentralen

Econa-medlem Kirstine Holst Jansen (49) har tatt med seg erfaringer fra Econas utvalgsarbeid og startet et konkret samfunnsansvarsprosjekt: Moving Mamas. I korte trekk går det ut på å få innvandrerkvinner uten høyere utdanning til å stå på egne ben og komme inn i arbeidslivet.

-Jeg fikk en åpning i livet mitt der jeg kunne starte opp noe jeg brenner for. Vi i Norge har trukket vinnerloddet og er vant til å ha muligheter til inntekt og arbeid, vi må bare ikke trekke opp stigen etter oss, sier Kirstine. Mange innvandrerkvinner i Oslo og Norge står ufrivillig utenfor arbeidslivet.

Jeg møter den sosiale entreprenøren i Oslos nye storstue for sosial innovasjon, kunst og kultur; Sentralen i Øvre Slottsgate. Dette er Christiania Sparebanks gamle, ærverdige lokaler. Her er det et fornemt sus av makt og penger, men nå er marmorsøyler og bankhvelv bare kulisser for noe helt annet som skjer i bygget. Nå står sosial innovasjon, kultur, nyskaping og kreative sjeler for hovedinnholdet.

 

Kirstine Holst Jansen har fått innpass i Oslos nye storstue for innovasjon og utvikling, Sentralen. 

Kirstine Holst Jansen har fått innpass i Oslos nye
storstue for innovasjon og utvikling, Sentralen

 Her har Kirstine, med sin bedrift Moving Mamas, blitt tatt opp som medlem i noe som kalles So Central, en nordisk inkubator for mennesker som vil gjøre noe med lokale og globale samfunnsutfordringer.

Tydelige medlemskriterier

-Dette er ikke stedet hvis man bare vil ha en billig kontorplass eller utvikle en app man håper å tjene masse penger på. Her er kunnskapsdeling og målet om å gjøre verden til et bedre sted kriteriene for å få innpass. Moving Mamas er et typisk eksempel på et sosialt innovasjonsbidrag som passer godt inn i det som mange kaller «4. sektor», der folk jobber på tvers av siloene offentlig og privat sektor og frivillige organisasjoner.

Kirstine Holst Jansen er fra Porsgrunn, men flyttet til Oslo for et drøyt år siden. Hun kommer fra stillingen som CFO i treindustribedriften Kebony AS. Og det er blant annet fra denne bedriften at Moving Mamas får materiale til å produsere trefjøler, som de igjen selger i bedrifter som åpner dørene. En viktig del av MovingMamas forretningsmodell er nettopp å bruke overskuddsmateriell, som blant annet Kebony treverk og skinnrester. Av dette lages nye produkter, som er designet av norske designere. Dette er sirkulærøkonomi og gjenbruk i praksis.

Etter 6 måneders forarbeid, gikk Moving Mamas i drift høsten 2015. Lovlig tidlig, men briste eller bære. Og i dag har hun fått store bedrifter med som støttespillere. Det har gått fort, men ikke uten et betydelig arbeid. Det er også en fordel at Kirstine ikke er redd for gründerlivet. Hun er villig til å ofre en god del, og å spise havregrøt i perioder for å få dette til.

 

 

 

 Finn-direktør Sondre Gravir har åpnet dørene for Mamas, og kjøper med seg et av produktene.
Finn-direktør Sondre Gravir har åpnet dørene for
Mamas, og kjøper med seg et av produktene.

I tillegg til det å skape nye produkter, vil virksomheten altså skape nye muligheter for innvandrerkvinnene. Kirstine har oppsøkt gode bedrifter og bedt dem åpne dørene, og det har de gjort. Virksomheten får et sted der de kan produsere varene. Men viktigst er at de kommer på innsiden av bedrifter og får unik innsikt i norsk arbeidsliv. Håper er også at de kan knytte verdifulle kontakter for fremtiden. Avhengig av bedrifter som har ledig plass, eller som inviterer Mamas på salgsdager, så flyttes virksomheten rundt. Dermed navnet Moving Mamas.

Econas samfunnsansvar

Kirstine var en av initiativtakerne bak Engasjementsutvalgene til Econa i sin tid. Utgangspunktet var at de mente foreningen fokuserte for mye på rabattavtaler og interne prosesser, fremfor å ta et tydelig samfunnsansvar og ha et eksternt blikk.

-Det holdt ikke for oss at en hundrelapp til Røde Kors var løsningen på foreningens samfunnsansvar. Vi som økonomer og ofte ledere, blir hørt og sett. Det må vi tenke over. Vi kan gjøre mye mer enn dette, og det var vårt utgangspunkt for å styre foreningen mot å ta samfunnsansvar på alvor. Basisen er vår faglighet som økonomer. Vi er gode ressursforvaltere, sier Kirstine.

I dag er de tre utvalgene (Bærekraft, Mangfold, Etikk) erstattet med satsningen på Econa Impact, et CSR-prosjekt som er under utredning i Econa.

Økonomer viktig i det nye landskapet

I sosialinnovasjonsmiljøet på Sentralen er det mange gründere, og Kirstine mener at det er et stort behov for flere siviløkonomer.

-Vi som økonomer har en viktig rolle i dette nye landskapet. Mange som kommer til slike gründermiljøer er på innsiden av problemet og har forslag til nye løsninger. Derfor trenger de slike som oss, noen som kan tenke skalering, strukturere, bruke verktøy fra faget vårt, stille gode spørsmål. Mange er gode på temaene knyttet til utfordringene i samfunnet – alt fra klima til hvordan forhindre utenforskap i skoleliv og arbeidsliv. Men de trenger også å få ideen til marked, og noen som kan hjelpe dem med god ressursforvaltning og det å få synliggjort hvilke verdier som skapes.

Kirstine er overbevist om at det finnes mange gode historier der ute blant Econas medlemmer, som aldri blir fortalt. Mange av våre medlemmer er bare ikke bevisst på at de tar et samfunnsansvar, sier Kirstine. Flere bør fortelle fra sitt felt – erfarings- og kunnskapsdeling er viktig!

På døren til Moving Mamas banker mange på. NAV, bydelene som trenger arbeidsarenaer for våre nye landskvinner og ikke minst innvandrerkvinnene selv som har ett ønske: Komme seg inn i arbeidslivet, helst i full stilling. Kirstine håper å åpne døra for flest mulig.

Les mer om  Moving Mamas
Les mer om  Sentralen 
Les mer om  SoCentral