En verden hvor fakta ikke lengre er viktig, kapittel 2.

Mitt forrige blogginnlegg skapte mye engasjement, både positivt og negativt. Positive reaksjoner er alltid hyggelig, de negative bør svares opp. Derfor prøver jeg på ny.

Tidligere innlegg: Har verden gått av hengslene?

De negative reaksjonene dreier seg om to ting. For det første at min historie om Nigel Farage ikke er sann og for det andre at Econa ikke skal være politisk.

For å ta det første først. Piet Hein sa en gang at «Den, som kun tar spøg for spøg og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt.» Humor og satire er vanskelige øvelser, og reaksjoner fra enkelte tyder på at jeg tråkket feil her. Fakta er at Farage på spørsmål fra journalist Michael Deacon i Daily Telegraph om hvorfor han hadde begynt å røyke igjen, svarte at "I think the doctors have got it wrong on smoking". Dette ble selvfølgelig plukket opp av satirikere og humorister i England, som i ettertid har hatt mye moro med Farage. Hovedhensikten min var på ingen måte å henge ut Farage og hans røykevaner, men mitt forsøk på å ha det litt moro på hans bekostning falt som sagt, uheldig ut for noen. Selv om jeg også mistenker at Farage sa det han sa med et glimt i øyet.

For det andre: Hovedhensikten min var å påpeke at fakta og forskningsbasert kunnskap er under press i disse dager, og at Econa, som alle de andre medlemsorganisasjonen i Akademikerne, må stå opp mot dette. Er det noen som forventes å ta denne kampen, så må det være vi som organiserer de som har tatt en utdannelse ved læresteder som underviser forskningsbasert kunnskap. Econas misjon sier nettopp at vi skal vise hvilke verdier medlemmene skaper i samfunnet og på den måten øker vi medlemmenes anseelse og faglig autoritet. Om ikke fag og kompetanse betyr noe, og ikke trumfer følelser, inkompetanse og løyner, da er vi på ville veier. For meg handler dette veldig lite om politikk, i alle fall i Norge hvor det er bred politisk enighet i alle partier om at politikk skal bygge på fakta.

La meg også få gjenta at jeg for Norges del ikke er så veldig bekymret over at vi ikke skal kunne stå imot denne trenden. Vi er et velordnet og velorganisert samfunn med en rekke fagetater, tilsyn og direktorater som tar faglig funderte beslutninger hver eneste dag.  Vi har frie universiteter, høyskoler, og fri forskning. Vi har til og med en stor institusjon som heter Statistisk sentralbyrå som har «hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Offisiell statistikk er nasjonens felles faktagrunnlag og er viktig for et levende demokrati» (fra SSB’s hjemmeside).

Vi har et velorganisert arbeidsliv som også Econa er en del av. I privat sektor og norsk næringsliv er det også slik at suksess både for bedrift og ansatte, mer enn noen gang, forutsetter kompetanse og kunnskap. Og sist men ikke minst, har vi en fri kritisk presse som aldri gir makthaverne anledning til å hvile. Vi lever derfor i et samfunn hvor vi har stor tillit til hverandre, kort sagt så vil vi hverandre vel.

Så selv om det stormer litt nå, så kommer det til å gå bra! Det er jeg helt sikker på.