Endring i gradsforskriften – siviløkonomtittelen formaliseres

Kunnskapsdepartementet har endret § 70 i gradsforskriften, som regulerer beskyttede titler etter innføringen av Kvalitetsreformen. Endringen innebærer at høyere utdanningsinstitusjoner som tildeler 5-årig mastergrad innenfor teknologiske og økonomiske og administrative fag nå kan gi henholdsvis "sivilingeniør" og "siviløkonom" som tilleggsbetegnelse på vitnemålet.

My first day on the job

Har overlevd som sidetittel

Gradstitler som ble gitt før Kvalitetsreformen, slik som blant annet siviløkonom og sivilingeniør, er beskyttet i gradsforskriften § 70. Beskyttelsen innebærer at institusjoner ikke kan tildele de beskyttede titlene, alene eller som en del av en annen tittel. Mange trodde at dette var spikeren i kista for siviløkonom- og sivilingeniørgraden, men begge disse titlene har overlevd som sidetitler siden, uten at dette har vært en formell grad for de som ble utdannet etter Kvalitetsreformen.

Utdanningsinstitusjonene må samordne praksis

Forskriftsendringen innebærer at det er den enkelte utdanningsinstitusjon som gir en 5-årig mastergrad innenfor teknologiske fag eller økonomiske og administrative fag, som selv må vurdere om utdanningen skal gi tilleggsbetegnelsen "sivilingeniør" eller "siviløkonom". Departementet forutsetter at utdanningsinstitusjonene vil samordne sin praksis og ved hjelp av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT) komme frem til en enighet om nærmere vilkår for bruk av tilleggsbetegnelser.

Econa kan ikke lenger tildele tittelen til de som har studert i utlandet

Fordi siviløkonomtittelen nå blir en formell gradstittel, kan den ikke tildeles av andre enn høyere utdanningsinstitusjoner. Det betyr at Econa ikke lenger etter søknad kan tildele tittelen til de som har studert i utlandet, slik vi har gjort siden Kvalitetsreformen.

Om du har utenlandsk utdanning og ønsker siviløkonomtittelen som tilleggsbetegnelse i tillegg til den opprinnelige gradstittelen du har fått, må du heretter søke om en faglig jevngodhetsvurdering ved en av de norske institusjonene som tilbyr mastergrad i økonomiske-administrative fag.

For å unngå dobbeltbehandling og ulik praksis bør forvaltningen samles ved ett lærested. Econa har tatt dette opp med Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA).