Arrangement Faglig

Endringsreise - Før og etter Corona. Gjensidige deler erfaringer

Innlegget vil handle om Gjensidiges endringsreise de siste 20 årene, både når det gjelder organisasjon, teknologi og kundeadferd.