Engasjert og kompetent?

Det skal velge nytt representantskap og nå har du mulighet til å være med å forme foreningen slik du mener den bør være.

American Flag - Engasjert

Representantskapet

  • foreningens høyeste organ
  • premissgiver for hva medlemskap i Econa skal være
  • pådriver for at foreningen tar de riktige beslutningene
  • påvirker hva slags stemme foreningen skal ha i samfunnsdebatten

Representantskapet består av 42 medlemmer. 22 av disse velges av og blant medlemmene i 4 geografiske regioner, 6 studentrepresentanter, samt de til enhver tid 14 valgte lederne av lokalavdelingene. Representantskapet har ett årlig møte og valgperioden er 3 år.

Alle Econas medlemmer kan stille til valg eller nominere kandidater,  her kan du lese mer om hva det det innebærer å sitte i representantskapet.

Frist for å stille til valg er 12. desember.

Meld deg som kandidat eller send inn din nominasjon her.

Relaterte artikler

28.08.2019
Nå starter jakten!
21.08.2019
Klar, ferdig, gå!