Enighet i forhandlingene i Oslo kommune

Ved hjelp av mekling ble partene tirsdag kveld enige i Oslo kommune. Partene ble enige om en ramme på 4 ¼ prosent.

Helping hand shakes another in an agreement

- Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet. Den økonomiske rammen gir ikke grunnlag for å iverksette en streik, sier Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune. - Vi har gjennom denne enigheten bidratt til et økonomisk forsvarlig oppgjør.

Akademikerne forhandler for ca. 2.200 i Oslo kommune.

Oppsiktsvekkende lavlønnsdefinisjon i Oslo
- Ved å gi et så høyt såkalt lavlønnstillegg som kr. 12.700 definerer Oslo kommune lavlønn i kommunen for inntekter opp mot kr. 400.000,-. Dette er oppsiktsvekkende sier Birkenhagen.

Det prosentvise tillegget, som gis de fleste av Akademikernes medlemmer, er 3,35 % fra 1. mai 2011.
- Dette er et resultat som vi kan leve med, fremholder Birkenhagen.

Birkenhagen mener kommunens utfordring med å rekruttere og beholde akademisk arbeidskraft er ved dette mellomoppgjøret på ingen måte løst.

For informasjon: www.akademikerne.no