Enighet mellom SAN og Spekter – mekling avsluttet

Etter fire dager med mekling mellom SAN og Spekter hos Riksmekleren, kom partene til enighet fredag 16. september.

Møte på meklerens kontor

Løsning for Sporveien

Resultatet i Sporveien innebærer at SAN lokalt i Sporveien får en egen overenskomst del B. Elementene som er på plass:

  • Endring av overtidsregulering for medlemmene
  • Kompensasjon for bortfall av spisepause
  • Rammen for etablering av fleksitidsordning

Økonomien i oppgjøret er 2,5 % i lønnsvekst fra 1. april 2016.

Løsning for Siva

Resultatet for Siva innebærer at SAN-gruppen nå har fått etablert en egen overenskomst del B.

Elementer som er på plass:

  • Styreansvarsforsikring
  • Fleksitidsavtale
  • Reisetidsregulering
  • Lukking av dagens pensjonsordning pr. 31.12.2016
  • Etablering av innskuddspensjon for nyansatte pr. 31.12.2016
  • Tariffesting av pensjon

Økonomien i oppgjøret er 2,4 % i lønnsvekst fra 1. april 2016. Denne rammen fordeles av arbeidsgiver i tråd med avtalte kriterier i B-delen.

Partene lokalt starter arbeidet med å etablere en pensjonsordning tilpasset det fremtidige lov- og regelverk.

Hvordan forhandles det?

Slik forhandlingssystemet i Spekterområdet er innrettet, innledes forhandlingene mellom de sentrale parter – Spekter på arbeidsgiversiden og SAN på arbeidstakersiden (fase 1). I denne fasen forhandles sosiale bestemmelser og plan for fremdrift avklares.

Deretter forhandles det lokalt i den enkelte virksomhet om lokal overenskomst (B-del) og lønnsregulering for SANs medlemmer (fase 2). Resultatene fra de lokale forhandlingene, både enigheter og uenigheter, bringes inn til de sentral parter (fase 3) før lønnsoppgjøret kan effektueres.

I årets forhandlinger var det dessverre ikke alle virksomheter som lyktes med å komme til enighet lokalt, og uenighetene ble brakt inn til de sentrale parter. Det lyktes heller ikke Spekter og SAN å løse alle uenighetene.

Mekling

Når de sentrale parter ikke kommer til enighet, kobles Riksmekleren inn for å søke å finne en løsning på uenigheten, og forhindre streik.

Meklingen gjaldt SANs medlemmer i Sporveien og Siva (Selskapet for industrivekst SF).

I de sentrale forhandlingene, og meklingen, er det SAN som forhandler og beslutter om forslag til løsning skal aksepteres eller forkastes. Lokale tillitsvalgte blir konsultert, men beslutninger om hva som skal godtas eller ikke ligger hos SAN.