Arrangement Faglig

Entreprenørskap - om inkubatorer, skaleringsforhandlinger & co-working spaces's betydning for suksess

Det er nå et høyt trykk på innovasjon og entreprenørskap i de fleste miljøer for å skape nødvendig fornying og omstilling både utenfor og i etablerte organisasjoner. Velkommen til et spennende, gratis og åpent frokostmøte i regi av Econa i samarbeid med Nord Universitet, Universitetet i Oslo og Startup Lab AS i tilknytning til lansering av Magma 08/2017 med temaet «Entreprenørskap».