Er du en Beslutningstaker?

I artikkelserien Beslutningstakerne viser Econa hvordan medlemmene former utviklingen og bidrar til bedre beslutninger hos sine arbeidsgivere. Vi har snakket med mennesker i virksomheter som utfordres av de globale megatrendene. Er du en av dem, eller kjenner du noen? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Hvordan klarte Opera å gjøre provisjon fra brukernes netthandel til en av selskapets største inntektskilder? 

Hvordan klarte Nordic Nanovector å bruke Oslo Børs til å finansiere forskningen på kreftmedisin? 

Og hvordan kan gjødsel fra Yara gjøre det mulig for en afrikansk bonde å sende barna på skolen?

Teknologiske og forskningsmessige gjennombrudd, fremvoksende markeder, urbanisering, demografiske forskyvninger, klimaendringer og ressursknapphet. Det er mange krefter i sving, som på kortere og lengre sikt skaper nye muligheter og trusler for arbeidsgiverne til Econas medlemmer.

I Beslutningstakerne viser vi hvordan våre medlemmer i praksis bidrar til å forme virksomhetene hvor de jobber. Hvordan bruker de sine kunnskaper, erfaring og nettverk til daglig? Du kan lese om Beslutningstakerne på econa.no.

Det er en viktig del av Econas misjon å synliggjøre det samfunnsbidraget som økonomer står for i hverdagen. For at Beslutningstakerne skal fortsette å synliggjøre medlemmenes betydning, trenger vi din hjelp:

Jobber du med spennende spørsmål i en bedrift som utfordres av store trender? Eller kjenner du noen som gjør det? Da vil vi gjerne snakke med deg om å lage en artikkel. Kontakt kommunikasjonsansvarlig i Econa, Gry Ljøterud på gry@econa.no