Er høyt utdannede økonomer likestilte?

Hvordan står det til med likestillingen blant Econas medlemmer – på kvinnedagen i 2016.

Equality concept

I lønnsundersøkelsen 2015 stilte vi noen spørsmål som kan bidra til å belyse akkurat dette. Vi ville finne ut om kvinner og menn har lik lønn, om de prioriterer likt på hjemmebane og om de har like posisjoner og, ikke minst muligheter i arbeidslivet. Vi fikk noen interessante funn.

Kvinner har lavere lønn enn menn. Vi snakker ikke om noen få tusenlapper, men hele 130.000 kroner lavere lønn. Og dette er kontrollert for med hensyn til antall år i arbeid og egen alder. Når og hvordan oppstår denne forskjellen?

Det vi kan slå fast er at ulikhetene starter tidlig i karrieren. Den starter fra man går ut av studiet og søker sin første jobb. Mens flere kvinner søker seg til jobber i offentlig sektor, går menn til bedre betalte jobber i privat sektor. Og den forsterker seg i karriereløpet.

Flere kvinnelige Econa-medlemmer jobber på medarbeidernivå i offentlig sektor, og flere menn jobber på høyere ledernivåer i privat sektor. Det ser ut som om karrierestigen stopper for kvinner på mellomledernivå. Her er det langt flere kvinner, men de går ikke lenger. Det er menn som tar de videre trinnene til toppledernivå.

Hvorfor er det slik? Dette har vi ingen entydige svar på. Det kan gå på hvilke forventninger vi har til ledere, hvem rekrutterer hvem og hvilke type mennesker søker seg til topplederposisjoner. Men det kan også handle om at ulikhetene som starter allerede fra første jobb gjør seg gjeldende videre i hvem som prioriteres i parforholdet.

I rapporten «Likestilte økonomer», som offentliggjøres 8. mars, kan du lese mer om kvinner og menns prioriteringer og valg.

Her kan du lese rapporten.