Magma topp logo Til forsiden Econa

Erlend A.J. Glømmen

Erlend A.J. Glømmen er daglig leder og konsulent i DecisionNodes. Før han var med på å starte DecisionNodes jobbet han med opplæring og implementering av beslutningsanalysemetodikk for internasjonale oljeselskaper samt programvareutvikling. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU, MBA fra Edinburgh Business School og har videreutdanning i Strategic Decision and Risk Management fra Stanford University.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS