Et bredt fagfelt

Målet med all markedsføring – uansett perspektiv – er å oppnå forretningssuksess. Gode finansielle resultater i bedrifter handler ofte i praksis om god markedsføring.

Tre personer i diskusjon

Økonomiavdelingen, finans, HR og produksjon er selvsagt viktig, men vil bety svært lite om ikke god markedsføring skaper etterspørsel etter varer og tjenester. Eller for å sitere Marketing Mangement, Philip Kotlers klassiske bok i markedsføring: «There must be a top line for there to be a bottom line.» Markedsføring er et vanskelig fagfelt og innebærer en rekke tøffe beslutninger for ledere.

God markedsføring er ikke et resultat av tilfeldigheter, men handler om god planlegging og analytisk tilnærming til beslutningsproblemer. Det gjelder vel så mye i dagens situasjon, hvor mange bedrifter er midt oppe i en digital transformasjon, noe som utfordrer etablerte forretningsmodeller.

Les hele innlegget til Lars Erling Olsen, professor i markedsføring ved Høyskolen Kristiana, i Magma #8