Arrangement Personlig utvikling/karriere

Et inspirerende foredrag om Mangfoldsledelse med Loveleen Rihel Brenna

Mangfold og likestilling som bærekraftig konkurransefortrinn er mest omtalt tema blant ledere og ansatte de siste årene i Norge. Hva er mangfold og mangfoldkompetanse? Hvorfor bør akkurat din organisasjon fremme og utvikle mangfoldledelse? Hvilke typer organisasjonskultur fremmer potensialet i mangfoldet? Lurer du på hva som kan gi innovasjonskraft og konkurransefortrinn til din bedrift? Hvordan kan mangfolds ledelse bidra til å oppnå bærekrafts målene? Hvordan ser din leder ditt potensial? Hvordan ledes mangfold i Norge i dag?