Et lite steg for studentene – en helomvending fra regjeringen.

Den nye krisepakken inneholder en milliard til studentene. Det betyr at de som må søke om ekstra lån kan få litt over en tredjedel som stipend. Det er en god start.

Partiene på Stortinget har i den nye krisepakken satt av en milliard til studentene. Det betyr at litt over en tredel av det ekstra lånebeløpet blir omgjort til stipend. – Jeg er glad for at det endelig blir satt av penger til studentene, og er glad for at våre behov nå blir anerkjent og tatt på alvor, sier Live Hølmo, leder for Econa student. 

- Det ekstra lånebeløpet var det første ordentlige tiltaket regjeringen la på bordet, og det bra at dette nå ble styrket. Den utsatte fristen for å søke støtte og tidlig utbetaling var bare kosmetiske forslag som viser at de ikke hadde noen større planer for å hjelpe studenter i en fortvilet situasjon, mener Hølmo. 

- Det er fortsatt en stor forskjell på lån og tapte arbeidsinntekter, men dette betyr i alle fall at økonomien er tygg på kort sikt. Løsningen er ikke optimal, en jeg har forståelse for at det er mange grupper som nå trenger hjelp og at studentene også må være med å bære noe av den byrden, påpeker Hølmo. 

Samtidig er studentlederen klar på at dette bare er starten og at antakelig vil bli behov for ytterligere tiltak i sommer. – For de som nå mister sommerjobben de trodde de hadde eller mister vakter i sommer er det behov for tiltak. Det er stor sannsynlighet for at mange studenter vil stå uten sin planlagte inntekt i sommermånedene. Dette er også en periode hvor mange sparer opp til resten av året, særlig de som studerer utenlands. Dagens krisepakke var et god start, og så er jeg spent på fortsettelsen, avslutter Hølmo.