Et overskuddsmenneske

Hun skal lede sine tropper inn i en fremtid med store forandringer, den nytilsatte lederen av Regnskap Norge. Men Christine Lundberg Larsen er optimist på vegne av regnskapsførerne, og er overbevist om at rollen i fremtiden vil bli stadig mer utfordrende.

Like før jul tiltrådte 44 år gamle Christine Lundberg Larsen som leder i Regnskap Norge,
bransjeorganisasjonen for regnskapsførere og regnskapsbyråer i Norge. Og selv om regnskapsførere og revisorer ofte trekkes frem som en yrkesgruppe som vil forsvinne i fremtiden, når digitalisering og roboter overtar de tradisjonelle arbeidsoppgavene, er ikke Lundberg Larsen påfallende bekymret.

Les profilintervjuet av Christine Lundberg Larsen i Magma i årets første utgave av Magma