Etter- og videreutdanning - Econas politikk

Etter- og videreutdanning (EVU) er en Econas politiske prioritering. Econa har sett på hvorfor det er relativt få av våre medlemmer som tar etter- og videreutdanning, og hvordan vi som interesseorganisasjon kan bidra til å øke andelen.

598225478

Econa er opptatt av at alle våre medlemmer skal ha like muligheter til å lykkes i sin karriere. I vår vedtatte politikk heter det at

«Befolkningens kunnskap og ferdigheter er den viktigste drivkraften for å sikre videre økonomisk vekst, høy grad av sysselsetting, god velferd og evne til å delta i global samhandling og konkurranse.
Dette krever også faglig oppdatering gjennom hele karrieren.»­­

«Aktive tiltak for kompetanseutvikling er viktig for at virksomhetene skal ha evne til å tilpasse seg endrede rammevilkår og utnytte nye muligheter. En positiv holdning til kompetanseutvikling er viktig for at hver enkelt skal kunne bidra til samfunnsmessig verdiskapning og ha valgmuligheter i arbeidsmarkedet.»

Etter- og videreutdanning blir sett på som viktig i det norske arbeidsmarkedet, som er i stadig endring. Digitalisering, globalisering og omstillinger har ført til en etterspørsel av ny kunnskap, fagkombinasjoner og både bredere og dypere kompetanse blant arbeidstakere. For at våre medlemmer skal være relevante og attraktive i arbeidsmarkedet, må de ta etter- og videreutdanning.

I Econa har vi tatt denne problemstillingen på alvor og skal jobbe systematisk fremover for å sikre at våre medlemmer har bedre muligheter for å komme seg opp og frem i karrieren, gjennom å ta etter- og videreutdanning.

Econa skal jobbe med etter- og videreutdanning under to hovedpunkter:

- Økt synlighet og bevisstgjøring av problemstillingen blant medlemmene, bedriftene, politikerne og samarbeidspartnere.

- Econa har utarbeidet et policydokument om etter- og videreutdanning.

- Vi har gjort en egen undersøkelse om EVU blant medlemmene, med spennende resultater. Oppdateres fortløpende.

- Econa er synlig i media. Vi skriver kronikker, meninger og debattinnlegg i store aviser, på nett og på twitter.

- Magma, vårt eget fagtidsskrift har gode fagartikler og redaksjonelt innhold som omhandler utdanning, kompetanse, det nye arbeidsmarkedet og karriere.

- I tillegg er vi aktivt i samtale med politikere, samarbeidspartnere, gode rollemodeller, bedrifter og andre samfunnsaktører. Vi er aktive deltakere på konferanser og i forum der problemstillingen diskuteres. Ønsker du å samarbeide med oss, eller bare snakke litt? Send oss en mail på maria@econa.no

- Tilby medlemmene rådgivning, hjelp og konkrete verktøy til hvilke muligheter som finnes og hvordan de selv kan ta etter- og videreutdanning.

- Vi har utviklet vår egen EVU-guide.

- Econa har rabatter og samarbeidsavtaler med flere utdanningsinstitusjoner, der medlemmer får billigere etter- og videreutdanning.

- Econas karrieresenter kan hjelpe deg videre i karrieren. Vi tilbyr både individuell karriererådgivning, arrangerer ulike karrierekurs og har CV- og søknadshjelp.

- Både lokallagene og kontoret i Oslo arrangerer regelmessig kurs og arrangementer rundt tematikken. Vår oppdaterte kalender finnes her.

- Lurer du på hva andre masterutdannede økonomer og ledere tjener? Bruk vår lønnskalkulator til å finne ut hvor mye du er verdt. Ønsker du konkrete råd, tilbyr vi individuell lønnsrådgivning.

IKKE MEDLEM? Meld deg inn her