Magma topp logo Til forsiden Econa

Eva Tamber

Eva Tamber er seniorkonsulent i AFF ved Norges Handelshøyskole i Bergen, der hun jobber med utvikling av ledere og med strategi og endringsprosesser. Hun har over 25 års erfaring fra ledelse og lederstillinger fra privat, offentlig og humanitær sektor både nasjonalt og internasjonalt. Eva har en mastergrad i demokratibygging / sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen med en avhandling om korrupsjon i humanitære kriser. Hun er også tilknyttet Senter for krisepsykologi.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS