Arrangement Excel

Excel for økonomer

I en verden hvor analyse av informasjon stadig blir viktigere, vil Excel være et sentralt verktøy. Excel for økonomer gir deg god innsikt i ulike metoder for å arbeide mer effektivt. Programmet er praktisk med mange eksempler som viser hva du virkelig kan få til i Excel, enten du arbeider med formler, lister eller store Excel modeller.