Fagutvalget

Econa har mål om å ta en tydeligere rolle i samfunnsdebatten. Fagutvalget, i denne runden ledet av Tor Wallin Andreassen, skal fungere som rådgiver og pådriver for organisasjonen.

Første møtet med nytt fagutvalg 8. oktober. Fra venstre:
Bendik Samuelsen, Kristina Tuhus Nyby, Kristine Hofer Næss, Tore Vamraak, Christoffer Nøkleby, Tor W. Andreassen. Cilia Holmes Indahl og Mailen Tollånes Greve var ikke tilstede da bildet ble tatt

Fagutvalget (FU) er ett av tre utvalg i Econa, de andre er Studentutvalget og Lønns- og arbeidsutvalget.

Utvalgene rapporterer til Econas styre, og lederne av utvalgene har fast styreplass.

Tor Wallin Andreassen overtok etter tidligere leder av FU, Finn Kinserdal. Tor var også medlem av forrige fagutvalg.

Medlemmer av FU fra oktober 2018:

  • Christoffer Nøkleby, Accenture, Senior manager Digital Transformation
  • Kristine Hofer Næss, Amesto solutions og Oda-nettverk, Nordic chief customer relations manager/medgrunder og styreleder
  • Bendik Samuelsen, BI, Prorektor og professor
  • Mailen Tollånes Greve, Equinor, Head of Digital Academy
  • Kristina Tuhus Nyby, Medgründer og sjef for strategi og finans i Nyby
  • Cilia Holmes Indahl, Aker BioMarine og Sustainability Hub, Sustainability director/co-founder
  • Tore Vamraak, McKinsey, Associate partner
  • Tor W. Andreassen, NHH, Professor of innovation, Director Center for Service Innovation