Får du full lønn i foreldrepermisjonen?

Ikke sikker? Du er ikke alene. 26 % av Econas medlemmer svarer at de ikke vet om arbeidsgiveren deres betaler full lønn utover 6 G (folketrygdens grunnbeløp). Her får du Econas tips.

Sikre deg full lønn i permisjonen

Econas tips til deg om foreldrepermisjon

  1. Velg bort arbeidsgivere som ikke kompenserer over grunnstønaden på 6 G. Sjekk at det er i kontrakten før du signerer.
  2. Gå tidlig i dialog med nærmeste leder rundt ønsker du har i tiden frem mot permisjon og underveis i permisjonen.
  3. Ønsker du jobbkontakt i permisjonen? Det er viktig å si ifra om du ønsker å være involvert i prosjekter, følge opp kunder, bli invitert med på sosiale tilstelninger eller sjekke mail slik at arbeidsgiver kan hjelpe deg med å få det til rent praktisk.
  4. Bruk permisjonstiden kreativt for å holde deg oppdatert faglig og sosialt.
  5. Be om økt fleksibilitet i stedet for å be om å jobbe redusert.

Full lønn i foreldrepermisjon i offentlig sektor

Menn og kvinner har like dårlig kunnskap om hvorvidt de har full lønn under foreldrepermisjon.

Offentlige arbeidsplasser er flinkere enn private.

– Arbeidstakerorganisasjonene har forhandlet frem gode rettigheter under permisjon, sier forhandlingssjef i Econa, Marianne Kringlebotn. – Ved ditt medlemskap styrkes Econas forhandlingstyngde – i tillegg til alle de individuelle godene du får ved å være medlem, sier hun. Alle som jobber i virksomheter omfattet av tariffavtalene med staten, Spekter Helse, Spekter, KS, KS-bedrift (Samfunnsbedriftene) eller Oslo kommune har full lønn i foreldrepermisjon.

Alle medlemmer i Econa kan ta kontakt for å få individuell lønnsrådgiving, bruke Econas lønnskalkulator hvor en kan gjøre utallige sammenlikninger, eller laste ned ferdige sammenlikninger i rapporten lønnsstatistikken 2019.

Her kan du lese mer om hva som skjer med karrieren når du får barn

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem? Sjekk medlemstilbudene og  meld deg inn i dag!

Sjekk også permisjon og karriere i Econas verktøykasse for arbeidstakere og arbeidsgivere