Færre fulle sjøfolk og flere økonomer, takk!

Det er med stigende uro jeg har lest om forsvarsutgiftene våre i de siste dagene. Særlig er det Cathrine Sandnes og Ingeborg Eliassen med debattinnlegg i Aftenposten og nye bok om «Angrep eller forsvar» som har åpnet øynene mine.

Forsvaret har brukt penger som fulle sjøfolk tidligere. Det startet med innkjøp av fem fregatter til 21 milliarder som nå ligger til kai og forfaller. Har forsvaret og politikerne noen forståelse av hvor mye 21 milliarder er?? Vi er ca 3,6 millioner personlige skatteytere i Norge som i snitt betaler 120.000 årlig i skatt på lønn og kapital. 21 milliarder bortkastet betyr at 175.000 av oss har arbeidet ett år helt forgjeves, vår skatt på lønn er sløst bort til ingen nytte.

Og nå er det samme i ferd med å skje igjen, bare tallene er enda større. Vi skal kjøpe 52 nye kampfly til en kostnad av 254,4 milliarder kroner inkludert 67,9 milliarder i anskaffelseskostnader. Finansdepartementet tror pr. i dag at dette skal vi klare med fra 22 til 28 milliarder i tilleggsbevilgninger. Det betyr at resten må tas fra ordinært budsjett. Om ikke det skulle være nok snakkes det om investeringer i nye ubåter og oppgradering av stridsvogner innenfor det samme budsjettet.

La meg gjenta regnestykket. Totale kostnader ved kjøp og drift av nye kampfly betyr at man ønsker å bruke et beløp tilsvarende årlig innbetalt skatt fra over 2,1 millioner skatteytere. Vi er mange som har jobbet mye for disse pengene, så en smule respekt for at det er menneskelig jobb og innsats som ligger bak hver skattekrone, er på sin plass.

Her trengs det økonomer, er det noe økonomer er gode på så er det god økonomistyring, vurdere alternativer og ta gode beslutninger. Nå trenger vi gode beslutninger på vegne av fellesskapet!

 

 Bolstads betraktninger