Fast ansettelse etter oppdrag ? Sjekk mulighetene og begrensningene

Econa opplever at mange av deres medlemmer er tilknyttet vikar- eller bemanningsbyråer. Særlig gjelder dette nyutdannede arbeidstakere som ser på dette som en gunstig start sin yrkesaktive karriere. Fordelene oppleves som mange, og ulempene få. Men gir dette et korrekt bilde av situasjonen?

Et par briller ligger på en notatbok

I media de siste årene har ulike virksomheter som driver utleie av arbeidstakere vært i hardt vær. Bransjen har fått diverse riper i lakken, uten at dette ser ut til å legge noen nevneverdig demper for populariteten bemanningsbyråene har. De fleste som tar på seg oppdrag gjennom bemanningsbyråer ser på dette som en unik mulighet til å få prøvd seg hos en arbeidsgiver, med det forbeholdet om at man kan ta et annet oppdrag dersom man ikke opplever ”full klaff”. Det er mye som skal stemme for at man skal finne seg til rette hos en potensiell arbeidsgiver; arbeidsoppgavene skal være spennende, gode kolleger og ikke minst en ok sjef.

Selv om arbeidslivet er tøft er det nå en gang slik at de fleste finner seg godt til rette hos en arbeidsgiver,  også  de som er utleid hos en oppdragsgiver  gjennom  et vikar- eller bemanningsbyrå. Mange av disse ønsker å fortsette jobben hos oppdragsgiveren også etter at det opprinnelige oppdraget man hadde gjennom bemanningsbyrået er utløpt, og ønsket er ofte gjensidig fra oppdragsgivers side. Problemet som oppstår her er at  mange vikarbyråer har klare begrensninger for arbeidstakere i å ta ansettelse i virksomheter de har utført oppdrag hos. Noen bemanningsbyråer opererer med  en karantenetid på 6 måneder eller mer. Det er sjeldent det er like interessant for en arbeidsgiver å vente mellom 6 – 12 måneder på en arbeidstaker, når køen av andre som ønsker samme jobben stadig vokser. Fortrinnet den utleide arbeidstakeren hadde, at man kjente jobben og virksomheten, gjør seg ikke like gjeldende dersom denne ”ferskvaren” først kan tiltre mange måneder senere. Jobben må jo gjøres av noen også i denne perioden.

Det mange ikke er klar over er at slike begrensninger er direkte lovstridige. Av arbeidsmarkedslovens § 27 fremgår det klart at virksomheter som driver utleie ikke kan begrense arbeidstakers adgang til å ta ansettelse i en virksomhet man har vært utleid til. Loven sier: " Virksomheter som leier ut arbeidstakere må oppfylle følgende betingelser: Virksomhet som har leiet ut en arbeidstaker, kan ikke begrense arbeidstakerens mulighet til å ta arbeid hos innleier etter at ansettelsesforholdet hos utleier er avsluttet”.

Få er klar over denne regelen, og noen byråer utnytter den uvitenheten til fulle. Kanskje glipper drømmejobben nettopp som følge av denne uvitenheten?