Fedrekvoten utvides

Informasjon fra Econas advokater: Fra 1. juli 2011 kan far ta ut to ekstra uker permisjon. Foreldrepermisjon som er forbeholdt far er nå på hele 12 uker.

Parents outdoors piggybacking two young children and smiling

Lengden på den totale foreldrepermisjonen ble også utvidet med en uke. Den samlede stønadsperioden ved fødsel blir da 47 uker med 100% dekningsgrad og 57 uker med 80 % dekningsgrad. For adopsjon er stønadsperioden 44 uker med 100% dekningsgrad og 54 uker med 80 % dekningsgrad.

Det er dessuten fastsatt at far får rett til foreldrepenger tilsvarende fedrekvoten i tilfeller der mor mottar uførepensjon.  Endringene gjelder for fødsel og adopsjon som skjer 1. juli 2011 og senere.