Finans

Finans er en spesialiseringsretning innen økonomi og administrasjon. Retningen er spesielt egnet for deg som liker tall, matematikk og finansielle problemstillinger. Finansfagene tar for seg måten bedrifter, institusjoner og privatpersoner tilegner seg, forvalter, og bruker penger.

digital analyse

Finans er et analytisk fagområde. Kontantstrømanalyser, analysering av investeringspotensial, risikoanalyse og kredittvurderinger står sentralt i dette studiet. Du lærer også om nødvendige verktøy for å kunne håndtere fusjoner, oppkjøp og emisjoner.

Valgfagkvoten på bachelorutdanningen kan gi rom for fagkombinasjoner som gir deg innpass på master i økonomi og administrasjon (Siviløkonom).

Ikke alle bachelorgrader i finans vil oppfylle kravene til en mastergrad i økonomi og administrasjon (Siviløkonom). Undersøk med aktuelle studiesteder om dine muligheter for mastergrader.

Studiesteder for dette studiet:

BI Oslo - finans

Universitetet i Oslo - matematikk og økonomi