Finansiell økonomi

Denne profilen dekker et bredt fagområde fra foretakets finansiering, finansielle vurderinger og vurdering av risiko, til viktige makroøkonomiske forhold. En fordypning i finans ruster deg til å jobbe med en rekke oppgaver innenfor både offentlige og private virksomheter.

Tall

Finansfagene er statistikktunge og du bør like å jobbe med tall for å velge denne retningen.

En av tre økonomistudenter velger finans som hovedprofil på master.

Her kan du ta master i finans/finansiell økonomi: 

Handelshøyskolen BI i Oslo

NTNU Trondheim

 

Disse stedene har finans som fordypningsprofil:

Handelshøyskolen BI i Oslo

Handelshøyskolen NMBU

Handelshøyskolen OsloMet

Nord Universitet

Norges handelshøyskole (NHH)

NTNU

Universitetet i Agder

Universitetet i Stavanger