Finansiering av et norsk eventyr i kreftmedisin

Siviløkonom og styreleder Ludvik Sandnes har spilt en nøkkelrolle i finansieringen av Nordic Nanovector.

I artikkelserien Beslutningstakerne skriver Econa om økonomers roller i virksomheter som står midt inne i de megatrendene som former samfunnet.

Selskaper som forsker på nye kreftmedisiner kan sies å stå midt inne i to megatrender: Aldringen i de fleste rike land og teknologiske gjennombrudd. Et eksempel på slike selskaper er Nordisk Nanovector, etablert i 2009 med utspring i miljøet rundt Oslo Cancer Cluster ved siden av Radiumhospitalet.

Nordic Nanovector har utviklet en ny medisin mot lymfekreft, som er mer treffsikker enn cellegift og rimeligere å bruke for sykehusene. Men sammen med timene på laboratoriet kom utfordringene med finansieringen; selskaper som Nordic Nanovector kjennetegnes av lange og dyre forskningsfaser.

Finansiering som grunnlag for forskning

Fra oppstarten i 2009 og fram til børsnoteringen 23. mars 2015 hentet selskapet inn over 1 milliard kroner i ny kapital gjennom emisjoner. Til sammenligning har selskapet i samme periode fått 22 millioner kroner i forskningsstøtte fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Siviløkonom og styreleder Ludvik Sandnes har spilt en nøkkelrolle i finansieringen. Han er egentlig pensjonist, men har tatt med seg sin lange erfaring og brede kunnskapsbase til Nordic Nanovector.

- Viktigst har nok vært min kompetanse innen kapitalforvaltning, Investor Relations og Corporate Finance opparbeidet gjennom karrieren, sier han.

Børsnotering og livsforlengende finansiering

Hele 2014 var en kritisk periode for Nordic Nanovector - og en tilsvarende travel periode for Sandnes. Nordic Nanovector trengte penger, skulle noteres på Oslo Børs og samtidig gjennomføre to emisjoner.

Egentlig var selskapet for lite for å noteres på Hovedlisten på Oslo Børs, og de var mer ønsket på Oslo Aksess, hvor mindre og nyere selskaper dominerer.

- Dette var ingen god løsning for oss. Vi trengte den økte oppmerksomheten fra kapitalmarkedene som Hovedlisten gir, for slik å sikre at det var nok handel i aksjen til at internasjonale investorer var interessert. Det var et hinder å komme over, men Oslo Børs endret sin praksis etter initiativ fra oss og noterte selskapet som det første på Hovedlisten uten tre års “topplinje”, som kravet hadde vært tidligere.

Penger til 2019

- Deretter begynte den virkelige jobben. Det ble “roadshow” i de viktigste kapitalmarkedene i Europa og USA. En ting er å skape tillit til de medisinske produktene - der har jeg ikke så mye å tilføre. Jeg kunne bidra mer i utviklingen av det budskap som skulle skape tillit til ledelsen og selskapet i investormarkedet.

På sommeren 2014 hentet vi 300 millioner kroner på kurs 25kr/aksje. Emisjonen ved børsnoteringen i mars 2015 ble flere ganger overtegnet på 32kr/aksje, innbrakte nye 575 millioner og er omtalt som den mest vellykkede innen biotek i Europa ifjor. Med nesten 900 millioner nye kroner har selskapet kapital til å finansiere forskningen til ut 2019.

- Flaks er et resultat av hardt arbeid, sies det, og det stemte definitivt for oss. Et par måneder etter emisjonen og børsnoteringen ble det nærmest umulig å hente inn ny kapital til selskaper som vårt, sier en ydmyk styreleder.

Engasjert i Oslo Cancer Cluster

Sandnes har det siste året også vært styremedlem i Oslo Cancer Cluster, og er nå involvert i driften av både laboratorier og - forhåpentligvis snart - en gründerskole og et lederprogram tilpasset forskningsbaserte selskaper innen helse. Han synes det er inspirerende at OCC “utvikler forskere til gründere av globale bedrifter”.

- Selskapene som holder til i Oslo Cancer Cluster må bli globale raskt dersom de skal lykkes. Forutsetningene for å få dette til er mer enn vi kan tilby i dag. Derfor satser vi nå på å etablere både gründerskole og MBA-program i samarbeid med våre handelshøyskoler.

- Men først må vi få på plass ny finansiering av Oslo Cancer Cluster når den nåværende bevilgningen fra Innovasjon Norge utløper i 2017, siden EU-regler står i veien for fornyet statsfinansiering.

Om Nordic Nanovector

Nordic Nanovector utvikler og kommersialiserer innovativ behandling for krefttyper som er vanskelig å behandle, ved bruk av selskapets patentbeskyttede, målrettede teknologi. Selskapets fremste produktkandidat, Betalutin, tar sikte på å forlenge og forbedre livskvaliteten til mennesker som lider av lymfekreft.

Betalutin er et såkalt «Antibody-Radionuclide-Conjugate». Et radioaktivt metall, lutetium-177, koples til et antistoff, CD37, og injiseres i pasienten. Fordelen er blant annet at det binder seg spesifikt til kreftcellene, i motsetning til cellegift som blir tatt opp i hele kroppen og virker på alle celler som deler seg. Dermed får man én enkelt behandling hvor pasienten kan få en sprøyte og så dra hjem. Dette er kostnadseffektivt og bra for både samfunn og pasient. Bivirkningene er veldig små.

Ludvik Sandnes mini-CV

Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole 1974. Jobbet først to år med internasjonal finansiering i Statoil, før det ble sju år på utlånssiden i DnC - forløperen til DNB. Avsluttet siste halvdel av 1980-tallet som økonomi- og finansdirektør i Orkla Borregaard. Deretter tre år som adm. direktør i UNI Storebrand Kapitalforvaltning, før sju år med ulike lederstillinger i Kreditkassen. Ledet finansrådgivning i PwC fra 1999-2003 før han gikk til konkurrenten BDO, hvor han var managing partner til 2006. Executive Director i ABN Amro/Royal Bank of Scotland i Norge i fem år fra 2007, før han avsluttet karrieren som ansatt med to år i Norfund. Nå styreleder i Nordic Nanovector og Special Advisor for PE selskapet HealthCap.

LudvikLudvik Sandnes ståendeLudvik Sandnes stående

  • Gift, to barn og to barnebarn. Møtte kona i første jobb i Statoil, hvor hun fortsatt jobber - sannsynligvis som den lengst ansatte.
  • Bor på Blommenholm i Bærum.
  • Samler familien på hytta - i Son om sommeren, på Norefjell om vinteren.
  • Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hadde tenkt å bli arkitekt, men tok forberedende mens han tenkte seg om og kom inn på NHH i stedet.
  • Har stor glede og nytte av å disponere kontor på Oslo Cancer Cluster og delta i det gode fagmiljøet, både i møterom og ved kaffemaskinen. Som styreleder og styremedlem setter han pris på å kunne disponere dagene selv og nyte godt av den friheten som ny teknologi har gitt oss. Opplever at stressnivået reduseres av muligheten til å sjekke e-post sent og tidlig. “Det er det man ikke får gjort som stresser, ihvert fall meg.”

  

BeslutningstakerneI artikkelserien «Beslutningstakerne» forteller medlemmer av Econa hvilken rolle de har i virksomheter som står overfor megatrender som teknologisk utvikling, klima, fremveksten av nye økonomier, urbanisering og demografiske endringer. Og hvordan de påvirker beslutninger som får stor betydning for bedriften og samfunnet. Les om flere beslutningstakere.