Finansrytteren

På hesteryggen brøt hun barrierer og jobbet målrettet for å nå sine mål. I finansbransjen ser Kristin Brede Eriksen (33) muligheter der andre ser hindringer. En mobilapp for folkefinansiering har vært en av hennes løsninger.

Som barn var Kristin en skikkelig hestejente, noe faren mener har preget henne som person, gjort henne mer strukturert og flinkere til å sette seg mål i livet.

Barndommen var med på å forme henne til blant annet å ta tøffe studievalg. Noe som resulterte i flere jobbtilbud allerede før hun var ferdig uteksaminert.

Les hele intervjuet av Kristin, om hvordan hennes interesse, kunnskap og engasjement for innovasjon og fremtidens muligheter førte blant annet til utviklingen av den suksessfulle mobilappen for folkefinansiering Myshare.live.

Her kan du lese Kristins innlegg hvor hun gir deg tips om hva du som gründer bør tenke på før du velger akkurat dette verktøyet for finansiering i denne utgaven av Magma.

Se foredraget hun holdt på Econakonferansen hvor hun forteller om folkefinansiering fra en gründers ståsted.