Flaut å være senior?

Rundt seksti mennesker flokket inn på Litteraturhuset torsdag morgen. Selv om regnet høljet ned, møtte folk opp til spennende debatt. I panelet satt Sven Kinden Iversen fra HR Norge, Olav Wendelboe Kvam, fagsjef i Spekter, Renee Rasmussen, LO- sekretær, Tom Bolstad, administrerende direktør i Econa og Thor Kleppen Sættem, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet. Debattleder var NRK-veteran Tom Berntsen.

Terje Strøm fra NyAnalyse innledet med resultater fra en større analyse om eldres arbeidsinnsats og hvilken betydning dette vil ha for velferdsstaten. Med noe høyere arbeidsdeltakelse fra 62-67 åringene kan vi få rundt 53.000 ekstra årsverk i 2025 og 58.000 ekstra årsverk i 2030. Med disse tallene friskt i minnet, satt Tom Berntzen i gang paneldebatten.

 Paneldeltagere gjør seg klar for debatt

Sven Kinden Iversen fra HR Norge tar ordet først, og kan fortelle om en rekrutteringsbransje der de rekrutterer spesifikt på alder og kjønn, noe som er svært beklagelig da dette diskriminerer de eldste arbeidssøkerne. Iversen vektlegger at en holdningsendring er nødvendig. Dette er de andre paneldeltagerne enige i, men å endre holdninger er en meget stor utfordring. Fagsjef i Spekter; Olav Wendelboe Kvam, belyser problematikken omkring seniorgodene, og mener disse må ut av tariffavtalen. «Hvorfor skal man belønnes for å gidde å jobbe etter man er 62 år?» spør han utfordrende til de andre paneldeltagerne. Rene Rasmussen fra LO uttrykker også ønske om at eldre står lengre i jobb, og mener dette handler om god ledelse. Iversen skyter inn at det kan bli foretatt endringer i lover og regler, og at alle partiene kan enes om denne utfordringen. Administrerende direktør i Econa, Tom Bolstad, vektlegger her at ekstra ferieuke og andre goder som er lagt inn under blant annet Inkluderende Arbeidslivs- reglene kan virke hemmende for eldre da arbeidstagere kvier seg for å ansette noen som skal motta store økonomiske goder.

En kvinne snakker i en mikrofon

Berntzen snur seg nå mot publikum, og åpner opp for innspill fra de som har møtt opp for å lytte til debatten. Blant tilskuerne sitter det representanter fra Senter for Seniorpolitikk, NHO og Statens Seniorråd. Senter for seniorpolitikk stiller seg spørrende til hvorfor betegnelsen «senior» blir sett på som flaut? Aldring er en naturlig del av vår kultur, men blir sett på som noe negativt i den vestlige verden. Igjen ytres det et ønske om en holdningsendring, noe de fleste i salen nikker bekreftende til.

Frokostmøte ble avsluttet med en oppfordring til «bjellesauene» om å endre synet på de eldre, og vektlegge kompetanseheving gjennom hele arbeidsløpet.