Fleksibel organisering i mediebedrifter

Norske mediebedrifter er inne i en omstilling som er unik i historisk sammenheng. Digitalisering, nye plattformer, endring i medievaner og -konsum og endring i annonsemarkedet stiller tradisjonelle bedrifter (aviser, TV, ukepresse) overfor en rekke utfordringer.

For å svare på og helst komme i forkant av disse endringene tas det i bruk en rekke virkemidler, inkludert nye forretnings- og betalingsmodeller, nye modeller for samarbeid, fusjoner samt nedbemanning.

Fra et organisasjonsfaglig ståsted peker ett trekk ved disse endringene seg ut: justering og tilpasning
av organisasjonen i bedriften for å sikre økt fleksibilitet. To virkemidler er her viktige:

a) endringer i organisasjonens formelle struktur (prinsipp for gruppering av avdelinger, avdelingens størrelse), og b) omfang av ekstern arbeidskraft i form av frilansere og innholdsbyråer.

Les hele artikkelen i Magma hvor det analyseres hvordan to bedrifter benytter disse virkemidlene for å gjøre organisasjonene bedre i stand til å håndtere de aktuelle utfordringene.