Flere vil bli økonomer - økning på 24,8%

Økonomi og administrasjon er det mest populære utdanningsvalget i år, med 24,8 prosents økning fra i fjor blant søkere som har dette som førstevalg, ifølge Samordna opptak. Totalt sett er det like mange jenter som gutter som har søkt økonomi/administrasjon, mens andelen jenter som har NHH som førstevalg er lavere.  

-Det gleder meg at såpass mange velger dette fremfor andre studier, og spesielt at vi nå nærmer oss like mange jenter som gutter selv om vi ikke er helt i mål, sier Nina Riibe, adm.dir. i Econa.

- Den generelle økningen i antall studenter betyr nok at en del som ellers ville vurdert et friår nå heller begynner rett på utdannelsen. Gode utsikter til lønn og spennende jobber, særlig for de som tar en mastergrad og ikke minst et bredt utvalg av fagområder har nok bidratt. At såpass mange velger økonomi/administrasjon fremfor andre studievalg er betryggende. Studiet holder seg på topp-listen slik det har gjort i de senere år, sier Riibe.

Vi vet også at økadm utgjør den største gruppen av utenlandsstudenter. Kronekurs og generell usikkerhet har nok bidratt til at en del av disse har søkt om studieplass i Norge. Tiden vil vise om de begynner studiene her eller likevel drar utenlands til høsten.

Arbeidsledighen er svært lav blant Econas medlemmer, under en prosent. Effekten av korona-krisen vet vi ingenting om nå, men tradisjonelt har det vært relativt lav ledighet blant våre medlemmer, også etter finans- og oljekrisen.

-Alt tilsier at behovet for økonomer blir stort i årene fremover. De har en nøkkelrolle i å ta ut løsninger til markedet, skape nye arbeidsplasser og bygge norsk økonomi, sier Nina Riibe.

Relaterte artikler