Arrangement

Flerkulturell kompetanse - nødvendig og lønnsomt

Econa Vestfold inviterer til åpent temamøte om flerkulturell kompetanse og mangfold i regionens næringsliv. Vi vet at et godt arbeidsmiljø skapes gjennom mangfold. Vi vet også at det beste teamet er et komplementært team. Hva gjør vi for å oppnå flerkulturell kompetanse og hvilke utfordringer møter vi?