Arrangement

Fokus på individuell prestasjonsstyring som en del av virksomhetsstyring

Hvordan bygge en belønningsmodell som understøtter selskapets målsettinger og gir grunnlaget for utvikling av en prestasjonskultur.