Arrangement

Følelser på arbeidsplassen

Tradisjonelt har følelser liten plass i vår kultur, også på arbeidsplassen. Dette til tross for at følelsene kan fortelle oss viktige ting om våre relasjoner til omgivelsene, mennesker, erfaringer og oppgaver.