- Følg opp intensjonene dine

Klarer du å følge opp intensjoner og oppnå dine ambisjoner for studietiden?

I min tid som student hadde jeg før hvert semester store ambisjoner om å skive gode notater fra forelesninger, pensum, og ikke minst komme gjennom pensum. De gode intensjonene ble kun fulgt opp et par uker da jeg gikk på bachelornivå, men langt bedre på masternivå. Konsekvensen var klart bedre karakterer på masternivå enn bachelornivå. Innsats lønner seg, og spesielt på lang sikt. Ut fra det jeg vet i dag angerer jeg på at jeg ikke la inn mer tid i studiene de første årene.

Karakterer sorterer

Mange arbeidgivere er opptatt av karakterer og jeg har stor forståelse for arbeidsgivere som bruker karakterer som signal på hva du kan. Du stiller sannsynligvis lenger fram i køen når du søker din første jobb med gode karakterer og får også sannsynligvis forfremmelse tidligere. Jakten på drømmejobben starter for alvor allerede i dag, gjennom innsats på forelesninger, i kollokvier og seminarer, på lesesalen og med innleveringsoppgaver.

For litt inspirasjon kan du lese denne saken i DN som er basert på Econas studentundersøkelse og Econas lønnsundersøkelse.  

Høy arbeidskapasitet

Econas studentundersøkelser viser at de med gode karakterer bruker mer tid på studier enn sine studiekamerater. Det som kanskje kan virke overraskende er at denne gruppen i like stor grad deltar på andre aktiviteter som frivillig arbeid og deltidsjobb. Det som skiller denne gruppen ut fra resten er at de på individuelt plan jobber adskillig mer med skolen. Dette viser at deltidsarbeid og frivillig aktivitet på ingen måte behøver å gå ut over skolearbeidet. 

Deltidsjobben – et kinderegg

Av årets studentundersøkelse ser vi at deltidsjobb for mange øker læringskurven på skolen. Slik sett er det en god ide å finne en deltidsjobb der du opplever utdanningen som relevant. Noe av arbeidstiden kan rett og slett regnes som skolearbeid. Arbeidserfaring, lønn og økt læringseffekt = kinderegg!

Sosialt aktivitet

Trivsel under studietiden er viktigere for resultatene på skolen enn for CV-en din. Aktiv deltakelse i lærestedets utenomfaglige aktiviteter og/eller aktivitet med venner og nye bekjentskaper gir mer trivsel og en mer innholdsrik studiehverdag. Verv og deltakelse i utenomfaglig aktivitet på lærestedet anses ofte som viktig for CV-en, men Econas lønnsundersøkelse indikerer at dette er en mindre viktig størrelse. Vervet kan være spydspissen som gir deg en spesiell jobb, men det er ikke en del av grunnfundamentet som setter deg i posisjon til å få jobben. Det er det resultatene dine som gjør. 

5. tips

Tipsene bør gjelde for de aller fleste.

  1. Vær på lærestedet hver hverdag og spis lunsj med studievenner
  2. Delta på forelesninger
  3. Ha minst én organisert utenomfaglig aktivitet
  4. Forsøk å ta fri fra studier i helgene
  5. Bruk tiden på egenstudier effektivt. Sovner du over bøkene kan du kanskje heller gå en tur, trene eller gjør noe som akkurat da er lystbetont. Som student er du veldig fri til å bestemme egen hverdag. Bruk den friheten.