Folkefinansiering i etableringsfasen

Folkefinansiering er ikke noe nytt – fenomenet har likhetstrekk med måten gründere tidligere har hentet støtte fra familie og venner.

Sheil Malde

Forskjellen er at «vennene» i en folkefinansieringskampanje er folk du ikke kjenner, og de kommer gjerne fra hele verden. Folkefinansiering kombinerer de følelsesmessige insentivene som vanligvis forbindes med veldedighet og giverglede, med økonomiske investeringsmotiver som tradisjonelt forbindes med forretningsengler, risiko­kapitalfond og banker.

Volumet av kapital som er samlet inn gjennom folkefinansiering, har økt fra anslagsvis 0,9 milliarder amerikanske dollar i 2010, til 34,4 milliarder amerikanske dollar i 2015, altså en samlet årlig gjennomsnitlig vekstrate på 109 prosent.

Les Sheil Malde sin artikkel i Magma hvor han blant annet forklarer forskjellige motiv og modeller for folkefinansieringer

Se foredraget han holdt om tema under Econakonferansen: