Folkefinansiering

Folkefinansering kan sees på som et nytt fenomen, men det har sin opprinnelse langt tilbake, og er en form av den kjente norske aktiviteten dugnad.

Tarjei Alvær Heggernes

Tilgangen på gode, digitale plattformer har effektivisert denne typen finansiering, samt at man får en bonus i engasjement hos investorene og spredning av investeringsobjektet i nettverkene til de som er med på prosjektet.

Plattformene genererer i tillegg mye nyttig informasjon om både investorene og investeringsobjektene. Her i landet er det belønningsbasert folkefinansiering som er mest fremtredende, men på verdensbasis ser vi at folkefinansiert utlån er størst i omfang.

Les Tarjei Alvær Heggernes sine tanker om crowdfunding, hvilke bedrifter som blir finansiert, og eksempler på hvilke muligheter det gir i denne utgaven av Magma

 

Se foredraget han holdt om tema under Econakonferansen: