Forandre for å bevare

Både revisoren og regnskapsføreren står på listen over utrydningstruede profesjoner når automatiseringen og digitaliseringen virkelig skyter fart. Det er en dramatisk prognose. Men er det opplagt at deres tid er over; at stillingsannonser i fremtiden er merket med «humans need not apply»?

Mann i dress

At digitaliseringen skaper endringer i de arbeidsoppgavene regnskapsførerne har i dag, kan slås fast uten for mange motforestillinger. Denne utviklingen forsterkes på flere vis. Sammen med endringene digitaliseringen fører til, endres også lovverket. For tiden pågår arbeidet med å legge frem både ny regnskapslov, aksjelov og regnskapsførerlov.

Flere av de forventede endringene omtales i fagdelen i dette nummeret, men en felles og overordnet konklusjonen er at den nye lovgivingen medfører en effektivisering og modernisering.Charlotte_H_Lem

Harmonisering mot internasjonale standarder er en annen sentral driver for endringer i fremtiden. Samlet sett vil sannsynligvis alle disse nye kravene øke kompleksiteten og føre til en ytterligere konsolidering i bransjen. Men regnskapsbransjen har allerede – sammen med mange andre bransjer innenfor vårt fag – allerede vært gjennom omfattende endringer, i takt med at det har kommet nye verktøy. Dagens regnskapsførere skal kunne langt mer enn sin debet og kredit. Bransjen er allerede tilnærmet papirløs. Dessuten gir de sine kunder stadig flere råd. Forenklinger og digitalinnlevering til tross – det er krevende for næringsdrivende med annen kompetanse enn regnskapsbakgrunn å oppfylle alle lovkrav. 

Så er da også regnskapsførere en profesjonsgruppe med høyere utdanning, og kravet om autorisasjon gjør at de vedlikeholder sin kompetanse jevnlig. Det kan gi bransjen et fortrinn på flere måter. De kan mer enn de vanligste tjenestene de tilbyr i dag, og er dermed godt rustet til å utvide tilbudet sitt. Forskning viser videre at høyutdannet arbeidskraft på gruppenivå besitter stor endringsevne. Et annet spørsmål en skulle ønske krystallkulen kunne gi svar på, er hvor fort det kommer til å gå? Flere internasjonale undersøkelser antyder at arbeidslivet 20 år frem i tid vil se veldig annerledes ut enn i dag.

Bransjeorganisasjonen Regnskap Norge anslår at regnskapsførerens arbeidsdag vil være betydelig forandret i løpet av en så kort tidshorisont som fem år. Har de rett, skal de være våkne i timene fremover. «Fremtiden tilhører dem som ikke har mistet sine illusjoner», sa den franske filosofen Georges Sorel. Lett omskrevet kan det slås fast at fremtiden tilhører dem som tar grep om den allerede i dag. Med det som dugnadsmål er det lenge til de endelige rulletekstene for regnskapsførerne ruller over lerretet.