Arrangement

Foredrag om work life balance

Er du flink til multitasking, men føler likevel du sitter fast i tidsklemma mellom jobb og privat?