Foreldre

Har du barn i ungdomsskolen som du ønsker skal lære mer om personlig økonomi? Da kan en av Econas økonomitrenere besøke skolen og undervise i Økonomiglede. Econa har utviklet et undervisningsopplegg i samarbeid med dr. oecon. Gunhild J. Ecklund. Opplegget er gratis for skolen og dekker kompetansemål i samfunnsfag og matematikk.

Undervisningsopplegget blir formidlet av utvalgte trenere blant Econas 20 000 medlemmer, som alle er høyere utdannede økonomer. Trenerne har gått gjennom et opplæringsseminar før de kommer ut i skolen.  

Elevene får kunnskap om personlig økonomi, som de kan bruke i sin hverdag. De lærer hvordan de kan ta ansvar for egne penger gjennom å ha oversikt, prioritere og planlegge. Les gjerne om vårt første skolebesøk her.

Ta kontakt med oss på okonomiglede@econa.no dersom du ønsker besøk i ditt barns klasse. Eller tips skolen om oss, slik at de kan ta direkte kontakt.