Forsikringspakke for studenter

Vet du hva du har av forsikring nå som du har flyttet hjemmefra? Det kan være vanskelig å vite hvilke forsikringer du faktisk har, og hvilke du bør ha i de ulike fasene av livet. Med Econas studentpakke til kun kr. 99,- per måned har du en god "startpakke" på de behovene en student ofte har.

Forsikringspakke for studenter

Forsikring er viktig for å minske de økonomiske konsekvensene om noe uforutsett skulle skje. Econas studentpakke inneholder tre forsikringer i èn pakke. Innboforsikring, reiseforsikring og ulykkesforsikring.

Innboforsikringen dekker alt du eier av innbo inntil NOK 500 000,- Reiseforsikringen dekker bl.a. avbestillingsforsikring inntil NOK 80 000,- og andre dekninger du trenger på reise. Ulykkesforsikringen har dekninger som utbetales ved medisinsk invaliditet.

Studentmedlemmer under 34 år kan kjøpe forsikringen. Forsikringen leveres av Storebrand.

Econa-student Edvin Rygh Longva er en av mange som benytter seg av Econas studentforsikring.

- For meg som student er studentforsikringen midt i blinken. Ved inkludert innbo- og reiseforsikring får jeg begge forsikringene jeg ønsker og trenger. Innboforsikringen er viktig for meg ettersom det gir meg trygget i eiendelene mine. Reiseforsikringen er alltids greit å ha dersom det skulle skje noe uforutsett på reise. 

Les mer om Econas studentforsikring her

Ikke medlem? Meld deg inn i dag!
Econa er foreningen for økonomer og økonomistudenter.