Forsker for å bekjempe fattigdom

Kalle Moene har i sin forskning vært nyskapende, grensesprengende og radikal, skrev juryen i sin begrunnelse da han fikk Akademikerprisen i 2011. Moene er professor ved økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo og forsker blant annet på ulikhet og sosial organisering.

Kalle Moene

I anledning Akademikernes tyveårsjublieum i 2017 har vi tatt en prat med alle de foregående vinnerne av Akademikerprisen for å høre hva de driver med nå og hva Akademikerprisen har betydd for dem. Først ut er Kalle Moene, vinner av Akademikerprisen 2011.

Moene er fra Bergen og har sin utdanningsbakgrunn fra sosialøkonomi, hvor han har en doktorgrad.

– Nå jobber jeg med forskningsspørsmål knyttet til ulikhet og sosial organisering. Jeg er spesielt opptatt av inntektsfordeling og velferdsstatsordninger både i fattige og rike land. Min utdanningsbakgrunn er sosialøkonomi, som det het før, og jeg har en gammeldags doktorgrad fra tidlig på 1980-tallet.  Før jeg begynte å studere jobbet jeg ett par år. Min sosiale bakgrunn er fra gatene i Bergen og fra heiagjengen på Brann stadion, sier Moene.

I sin akademiske karriere har Moene jobbet med mange store globale spørsmål, og han er også opptatt av formidling.

- Jeg liker å arbeide med viktige forskningsspørsmål som for eksempel ulike måter å avskaffe fattigdom på. Når noe av forskningen er ferdig, liker jeg også godt forskningsbasert undervisning og formidling. Tilbakemeldingene fra studenter og andre interesserte er viktig for min egen læring. Formidling er derfor en naturlig del av forskningen, sier Moene.

Moene var svært overrasket over å få Akademikerprisen, og han mener den har betydd mye for ham.

- Det er flott at noen setter pris på det du gjør. Prisen har derfor vært en viktig stimulans i det videre arbeidet. Jeg benyttet blant annet anledningen til å sette meg godt inn i mulige ordninger for å skaffe billige medisiner til fattige i utviklingsland, og holdt flere foredrag om det temaet, sier han.

Nå jobber Moene med prosjekter relatert til garanterte minsteinntekter til alle, enten i kontanter eller i naturalia, beregnet som en andel av nasjonalinntekten.

- I fattige så vel som i rike land kan slike garanterte inntekter fungere som en utviklingsbonus. Ordningene representerer en form for kontinuerlig omfordeling som kan redusere fattigdom og ulikhet i tillegg til å gjøre folk mindre maktesløse.  Ett eksempel er gratis sykler til alle jenter på 13 i delstaten Bihar i India, et program som startet i 2006. Det eneste vilkåret for å få sykkelen er at jentene fortsetter på skolen. Vi har nå gjennomført en stor undersøkelse av hvordan det går med disse jentene, og det går godt, sier Moene.

Som siste punkt i intervjuene med Akademikerprisvinnerne ber vi dem komme med ett karriereråd til nyutdannede akademikere.

- Det viktigste rådet må være å arbeide med noe som interesserer den enkelte. Interesser og sosiale forpliktelser er etter min mening like viktig som talent, avslutter Moene.