Forskere mener boligkjøpere må få strengere lånebetingelser

Lave lånerenter og romslige lånebetingelser har gjort det mer lønnsomt for privatpersoner å spekulere i eiendom, men har også ført til at risikoen ved å være i det norske boligmarkedet har økt, sier forskere i Magma som kommer ut 31. januar

 

iStock_000000617190Small[1]Et viktig virkemiddel for å redusere denne risikoen hos norske husholdninger er å gjøre det vanskeligere å fullfinansiere boliginvesteringer ved låneopptak, skriver forskerne Trond-Arne Borgersen, Bjørnar Karlsen Kivedal og Joachim Thøgersen i den ferske utgaven av Econas fagtidsskrift, Magma. De tror også boligprisveksten vil dempes.

De tre forskerne støtter dermed Finanstilsynets strategi for å stramme inn på boliglånssiden.

De peker på at den økte formuen norske husholdninger har oppnådd ved å være i boligmarkedet, både skriver seg fra at boligprisene har økt, men også at det har vært gunstig å låne penger til å kjøpe bolig.

- Det er en kombinasjon av høy boligprisvekst og lave boliglånsrenter som har gitt meravkastning for lånefinansierte boliginvesteringer i Norge. Denne meravkastningen kan ha bidratt til det siste tiårets strukturendringer i det norske boliglånsmarkedet, men er også endringer som har ført til at låntakerne har lånt høyere beløp, hatt lengre løpetid på lånene sine og i større grad enn tidligere benyttet seg av avdragsfrihet.  Dette fører til at de påtar seg større risiko, noe som ikke merkes så lenge rentene er lave og boligprisene ikke faller. Men lønnsomheten av lånefinansierte boliginvesteringer er svært sårbar for endringer i rentenivået, påpeker de tre.

I to omganger, senest i 2011, strammet Finanstilsynet inn bankenes mulighet til å gi boligkjøpere lån som fullfinansierte boligkjøp, og krever at bankene må forlange høyere egenkapital enn tidligere. Målet var nettopp å redusere husholdningenes finansielle risiko.

I Magma-artikkelen gjennomgår forskerne sammenhengen mellom låneopptak, lønnsomhet og prisvekst i boligmarkedet, og de konkluderer med at Finanstilsynets medisin er effektiv. De mener strammere lånebetingelser vil føre til lavere boligprisvekst.

- Erfaringer fra andre land tyder på at dersom det blir vanskeligere å toppfinansiere boliger, vil husholdningenes gjeldsvekst gå ned, og dermed redusere boligprisveksten.

Kontakt: Trond-Arne. Borgersen: E-post: trond.a.borgersen@hiof.no,
Bjørnar Karlsen Kivedal: E-post: bjornark@hiof.no,
Joachim Thøgersen: E-post: Joachim.Thogersen@hioa.no

Les hele artikkelen i magma.no