Arrangement STUDENT Faglig

Fortell om dine Styrker og Svakheter

Det spørsmålet kommer du ikke unna på et intervju, men de fleste synes det er vanskelig å svare på, spesielt om du er i starten av karrieren og ikke har så mye arbeidserfaring ennå. Skal jeg rett og slett skryte av meg selv? Eller skyte meg selv i foten med å fortelle om noe jeg ikke er god på?