Arrangement Faglig Online

Fortell om dine styrker og svakheter

Dette spørsmålet kommer du ikke unna på et intervju, men de fleste synes det er vanskelig å svare på, spesielt om du er i starten av karrieren og ikke har så mye arbeidserfaring ennå. Skal jeg rett og slett skryte av meg selv? Eller skyte meg selv i foten med å fortelle om noe jeg ikke er god på? Skal jeg prøve å tulle det bort og finne en måte å ikke svare på? Helst ikke.