Fortjener inntektsteori større plass i den grunnleggende bedriftsøkonomien?

Utgangspunktet er en antakelse om at omfanget av inntektsteori er langt mindre enn den plassen som vies kostnadsteori. Dette kan sees som et potensielt problem, all den stund inntektene er en viktig variabel for å sikre bedrifters lønnsomhet.

Tre studenter leser

Den grunnleggende bedriftsøkonomien, slik den presenteres i lærebøkene som brukes på høgskoler og universiteter her til lands, inneholder i liten grad inntektsteori.

Dette kan sees på som et paradoks all den stund inntekter er så viktig. Det er grunn til å stille spørsmål ved hvorvidt grunnleggende utdanning innenfor bedriftsøkonomi, gir studentene den nødvendige faglige ballast. Kunne vi gjort utdanningen mer relevant ved å inkludere mer om inntekter i bedriftsøkonomifaget? Odd-Birger Hansen og Ketil Hanssen mener at svaret på det spørsmålet er ja.

Les deres artikkel i Magma #08