Fortsatt orden i norsk økonomi

Finansministeren prioriterer å holde orden i eget hus. Det er bra og som forventet. Samtidig er det beklagelig at regjeringen kutter forslaget om 11 måneders studiestøtte.

TomTomFinansminister Siv Jensen la den 8. november, frem regjeringens tilleggsproposisjon. Den skal nå forhandles om i Stortinget, men hovedtrekkene er klare.

Først av alt ønsker Econa å gratulere den nye regjeringen med fremleggelsen av proposisjonen. En gjennomgang av hovedtrekkene viser at frykten for å slippe Fremskrittspartiet (FrP) løs i regjeringer ubegrunnet. Finansministeren prioriterer å holde orden i eget hus. Det er som forventet og en naturlig følge av et sterkt byråkrati i Finansdepartementet og at alvoret over å sitte i regjering har sunket inn hos Finansministeren.

Regjeringen har forslag til endringer som er i tråd med hva de gikk til valg på tidligere i år. En borgerlig regjering vil naturligvis forsøke å gjøre endringer gjennom skatte og avgiftspolitikken, og da knyttet til troen om at skattelettelser vil skape verdier i samfunnet.

Noen av forslagene vil vedtas uten videre debatt, mens andre vil være vanskeligere å få gjennomslag for, både hos samarbeidspartiene og opposisjonen. Kristelig Folkeparti (Krf) har allerede varslet at de er uenige i forslagene knyttet til fjerning av både arveavgiften og skatteklasse 2 og reduksjonen i bistand. KrF mener også at tilleggsproposisjonen er for lite «grønn». Her er det grunn til at også Venstre vil gi sin støtte til KrF.

Mange har også fokusert på at regjeringen ikke går inn for å innføre 11 måneders studiestøtte. Econa har tidligere tatt til orde for at studiestøtten bør gis over en lengre periode (fra 10 til 11 måneders støtte) og at den bør økes betraktelig mer enn hva vi har sett de siste åtte årene. Det er beklagelig at regjeringen kutter den forrige regjerings forslag om å innføre 11 måneders studiestøtte. Det er likevel svært gledelig at det fra studieåret 2014 blir en økning i den månedlige basisstøtten fra 9440 kroner til 9785 kroner. Det er en årlig økning på 3450 kroner, eller 3,5 prosent i måneden. Når tidligere regjeringer har økt studiestøtten med rundt 2 prosent de siste årene, er dette er løft. Det er likevel ikke nok. Econa ønsker å utfordre kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på hvordan regjeringen i fremtiden vil tilrettelegge for at flere studenter kan bruke mer tid på studier og mindre tid på arbeid.

Regjeringen har med dette budsjettet vist at de ønsker en dreining i norsk økonomisk politikk, det er en naturlig følge av regjeringsskiftet og ikke noe som bør overraske noen. Det er i tillegg et ansvarlig budsjett, innenfor rammene de har hatt til å arbeide med. Norsk økonomi blir med andre ord ikke satt over styr. Ansvarlig økonomisk politikk har vist seg å stemme, også med en borgerlig regjering.

Econa ønsker regjeringen lykke til med budsjettforhandlingene og ser frem mot presentasjon av det endelige budsjettet!

 

Tom Bolstad, adm.dir. Econa

 Tom signaturTom signaturTom signatur