Arrangement

Fra avfall til miljøvennlig energi. Case Lindum.

Lindum Ressurs og Gjenvinning AS er et aksjeselskap 100% eiet av Drammen kommune. Markedet som Lindum opererer i er i endring, og konkurransen i markedet er økende.