Fra bank til finanskrise

Torsdag 4. september møtte godt over 50 medlemmer og gjester opp på jubileumsarrangementet til Econa Kristiansand. Avdelingen hadde fått to markante skikkelser til å komme med hver sin historie. Hovedtema kretset rundt banksektoren og finanskrisen, ispedd en dose etikk.

Styreleder Stein Hannevik i Sparebanken Sør fortalte om historien bak sammenslåingen av Sparebank Pluss og Sparebank Sør, noe som resulterte i den største fusjonen i norsk banksektor siden fusjonen mellom DnB og Gjensidige Nor i 2004. Grunnfilosofien bak «sparebankkonseptet» er at det samfunnsmessige eierskap sikrer regional utvikling. Gjennom å fortelle historien om de siste 190 år risset Hannevik opp et bilde av sparebankens rolle som en sentral samfunnsbygger lokalt. 

IMG_0699IMG_0699IMG_0699IMG_0699
Styreleder Stein Hannevik i Sparebanken Sør

Filosof Henrik Syse startet med å skissere en samfunnsutfordring – at det å være enig gjør at svært få tør å gå imot «systemet». Syse kom også med en rekke spennende filosofiske spørsmål som fikk tilhørerne til å se på hvilket ansvar en selv har. Det hele ble avrundet med en filosofisk oppsummering omkring universelle menneskerettigheter, og spørsmålet om det finnes en universell etikk og moral som også kan brukes i næringslivet i en stadig med global verden.  

 IMG_0702IMG_0702
Filosof Henrik Syse

Etter de to spennende foredragene fra Hannevik og Syse ble det servert tapas og åpnet for nettverksbygging.

IMG_0710IMG_0710
Tapas og nettverksbygging