Arrangement

Fra Chief Financial Officer til Chief Value Officer?

Med det grønne skiftet endres også økonomirollen i stor grad. De mange kravene til bl.a. ikke-finansiell rapportering og klima er kommet for å bli. En CFO, controller eller business analytiker må nå ta inn over seg verdi i mye større grad: hva skal bedriften leve av?