Arrangement Online Ledelse og Styrearbeid

Fra tradisjonell til smidig organisasjon

Flere organisasjoner tar i bruk smidige organisasjonsformer for å bli mer kundefokusert og tilpasningsdyktige i en hverdag med hyppige endringer. To av Norges smidigste virksomheter - NAV og RiksTV - vil dele sine erfaringer og hvilke muligheter de ser. I tillegg vil vi få håndfaste råd fra en business agility coach.